Advanced Search19 results found in all.
index Title
1Comparison of COVID-19 and influenza characteristics
Author(s):Yu BAI, Xiaonan TAO  Clicked:269  Download:166  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 17
Journal of Zhejiang University Science B  2021 Vol.22 No.2 P.87-98  DOI:10.1631/jzus.B2000479
2An overview of COVID-19
Author(s):Yu Shi, Gang Wang, Xiao-peng Cai, Jing-wen Deng, Lin Zheng, Hai-hong Zhu, Min Zheng, Bo Yang, Zhi Chen  Clicked:3418  Download:2138  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 691
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.343-360  DOI:10.1631/jzus.B2000083
3Dialectical behavior therapy-based psychological intervention for woman in late pregnancy and early postpartum suffering from COVID-19: a case report
Author(s):Jin-Wen Huang, Xiao-Yi Zhou, Shao-Jia Lu, Yi Xu, Jian-Bo Hu, Man-Li Huang, Hua-Fen Wang, Chan-Chan Hu, Shu-Guang Li, Jing-Kai Chen, Zhong Wang, Shao-Hua Hu, Ning Wei  Clicked:990  Download:510  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 97
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.394-399  DOI:10.1631/jzus.B2010012
4Efficacy of internet-based integrated intervention on depression and anxiety symptoms in patients with COVID-19
Author(s):Ning Wei, Bo-Chao Huang, Shao-Jia Lu, Jian-Bo Hu, Xiao-Yi Zhou, Chan-Chan Hu, Jing-Kai Chen, Jin-Wen Huang, Shu-Guang Li, Zheng Wang, Dan-Dan Wang, Yi Xu, Shao-Hua Hu  Clicked:1366  Download:577  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 103
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.400-404  DOI:10.1631/jzus.B2010013
5Clinical value of the emergency department in screening and diagnosis of COVID-19 in China
Author(s):Qin Zhang, Jian Pan, Min-Xing Zhao, Yuan-Qiang Lu  Clicked:914  Download:402  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 84
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.388-393  DOI:10.1631/jzus.B2010011
6Interferon-α2b spray inhalation did not shorten virus shedding time of SARS-CoV-2 in hospitalized patients: a preliminary matched case-control study
Author(s):Shao-Rui Hao, Ren Yan, Shan-Yan Zhang, Jiang-Shan Lian, Huan Cai, Xiao-Li Zhang, Lin Zheng, Hong-Yu Jia, Jian-Hua Hu, Guo-Dong Yu, Jue-Qing Gu, Chan-Yuan Ye, Ci-Liang Jin, Ying-Feng Lu, Jiao-Jiao Xin, Ji-Fang Sheng, Yi-Da Yang  Clicked:541  Download:173  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 78
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.8 P.628-636  DOI:10.1631/jzus.B2000211
7Analysis of an improved workflow of endoscope reprocessing for bedside endoscopic diagnosis and treatment on COVID-19 patients#
Author(s):Qing Gu, Hua-Fen Wang, Ying Fang, Ye Lu, Zhe Shen, Yan Wang, Xin Wu, Li Cen, Yi-Shu Chen  Clicked:578  Download:247  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 88
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.416-422  DOI:10.1631/jzus.B2000109
8Comparison of epidemiological and clinical characteristics of COVID-19 patients with and without Wuhan exposure history in Zhejiang Province, China
Author(s):Jiang-shan Lian, Huan Cai, Shao-rui Hao, Xi Jin, Xiao-li Zhang, Lin Zheng, Hong-yu Jia, Jian-hua Hu, Shan-yan Zhang, Guo-dong Yu, Jue-qing Gu, Chan-yuan Ye, Ci-liang Jin, Ying-feng Lu, Ji-fang Sheng, Yi-da Yang  Clicked:620  Download:285  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 92
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.369-377  DOI:10.1631/jzus.B2000112
9Clinical characteristics of 34 COVID-19 patients admitted to intensive care unit in Hangzhou, China
Author(s):Yi Zheng, Li-jun Sun, Mi Xu, Jian Pan, Yun-tao Zhang, Xue-ling Fang, Qiang Fang, Hong-liu Cai  Clicked:704  Download:312  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 77
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.378-387  DOI:10.1631/jzus.B2000174
10Transmission risk of patients with COVID-19 meeting discharge criteria should be interpreted with caution
Author(s):Jun-Wei Su, Wen-Rui Wu, Guan-Jing Lang, Hong Zhao, Ji-Fang Sheng  Clicked:552  Download:187  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 87
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.408-410  DOI:10.1631/jzus.B2000117
11Primary percutaneous coronary intervention in a COVID-19 patient with ST-segment elevation myocardial infarction after lung transplantation: a case report
Author(s):Tian-ming Xuan, Xing-xiang Wang, Xiang-yuan Pu, Wei-li Han, Xiao-gang Guo  Clicked:680  Download:249  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 83
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.411-415  DOI:10.1631/jzus.B2000182
12Initial chest CT findings in COVID-19: correlation with clinical features
Author(s):Zhu-jing Shen, Nan Lu, Lu-lu Gao, Jian Lv, Hua-fu Luo, Ji-feng Jiang, Chao Xu, Shi-ya Li, Ju-jiang Mao, Kai Li, Xiao-pei Xu, Bin Lin  Clicked:336  Download:98  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 65
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.8 P.668-672  DOI:10.1631/jzus.B2000133
13Erratum to: Transmission risk of patients with COVID-19 meeting discharge criteria should be interpreted with caution
Author(s):Jun-Wei Su, Wen-Rui Wu, Guan-Jing Lang, Hong Zhao, Ji-Fang Sheng  Clicked:245  Download:82  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.9 P.755-755  DOI:10.1631/jzus.B20e0117
14Weathering the storm: COVID-19 infection in patients with hematological malignancies
Author(s):Lin-qin Wang, Elaine Tan Su Yin, Guo-qing Wei, Yong-xian Hu, Arnon Nagler, He Huang  Clicked:2464  Download:371  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 152
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.12 P.921-939  DOI:10.1631/jzus.B2000423
15Clinical characteristics and plasma antibody titer of patients with COVID-19 in Zhejiang, China
Author(s):Wei-ling Xiang, Jing-jing Cheng, Lian-peng Wu, Bing-yu Chen, Wen-xin Li, Dan-ying Qiu, Wei Zhang, Fei-hang Ge, Dong Chen, Zhen Wang  Clicked:248  Download:117  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 41
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.12 P.955-960  DOI:10.1631/jzus.B2000593
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE