Articles in Press: <FITEE>


Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

ISSN 2095-9184 (print), ISSN 2095-9230 (online)

CONTENTS

A flexible hybrid PWM strategy based novel cascaded grid simulator with improved internal model repetitive controller

Yao-wei HU, Hao CHEN , Dong-dong CHEN, Guo-zhu CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.1700728 Downloaded: 801 Clicked: 1352 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Astudy of uplink and downlink channel spatial characteristics in an urban micro scenario at 28 GHz

Tao JIANG, Jianhua ZHANG, Pan TANG, Lei TIAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000443 Downloaded: 18 Clicked: 34 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An adjustable anti-resonance frequency controller for a dual-stage actuation semi-active vibration isolation system

Bo ZHAO, Wei-jia SHI, Bing-quan WANG, Jiu-bin TAN, Bo ZHAO, Wei-jia SHI, Bing-quan WANG, Jiu-bin TAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000373 Downloaded: 52 Clicked: 122 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A mechanical reliability study of 3 dB waveguide hybrid couplers in the submillimeter and terahertz band

Zhong-qian NIU, Bo ZHANG, Dao-tong LI, Dong-feng JI, Yang LIU, Yi-nian FENG, Tian-chi ZHOU, Yao-hui ZHANG, Yong FAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000229 Downloaded: 44 Clicked: 119 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Identity-based threshold proxy re-encryption scheme from lattices and its applications

Li-qiang WU, Yi-liang HAN, Xiao-yuan YANG, Min-qing ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000366 Downloaded: 40 Clicked: 84 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Robust and accurate optimal transportation map by adaptive sampling

Yingshi WANG, Xiaopeng ZHENG, Wei CHEN, Xin QI, Yuxue REN, Na LEI, Xianfeng GU

DOI: 10.1631/FITEE.2000250 Downloaded: 46 Clicked: 140 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pulse control of frequency and width for a real-time independently adjustable laser source

Zhi-wei YANG, Xu WU, De-qin OU-YANG, En-cheng ZHANG, Hui-bin SUN, Shuang-chen RUAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000294 Downloaded: 29 Clicked: 99 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel robust SLAM for long-term autonomous robot

Wei WEI, Xiao-rui ZHU, Yi WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000358 Downloaded: 33 Clicked: 85 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A partition approach for robust gait recognition based on gait template fusion

Ke-jun WANG, Liang-liang LIU, Xin-nan DING, Kai-qiang YU, Gang HU

DOI: 10.1631/FITEE.2000377 Downloaded: 39 Clicked: 75 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Generation of noise-like pulses and soliton rains in a graphene mode-locked fiber ring laser

Ping-hua TANG, Mu-lin LUO, Ting ZHAO, Yu-liang MAO

DOI: 10.1631/FITEE.2000372 Downloaded: 24 Clicked: 60 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A survey of script learning

Yi HAN, Lin-bo QIAO, Jian-ming ZHENG, He-feng WU, Dong-sheng LI, Xiang-ke LIAO

DOI: 10.1631/FITEE.2000347 Downloaded: 26 Clicked: 48 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A BCH error correction scheme applied to FPGA with embedded memory

Yang LIU, Jie LI, Han WANG, Debiao ZHANG, Kaiqiang FENG, Jinqiang LI

DOI: 10.1631/FITEE.2000323 Downloaded: 24 Clicked: 44 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Discovering semantically related technical terms and web resources in Q&A discussions

Junfang JIA, Valeriia TUMANIAN, Guoqiang LI

DOI: 10.1631/FITEE.2000186 Downloaded: 19 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Quality-related locally weighted soft sensing for non-stationary processes by a supervised BN with latent variables

Yuxue XU, Yun WANG, Tianhong YAN, Yuchen HE, Jun WANG, De GU, Haiping DU, Weihua LI

DOI: 10.1631/FITEE.2000426 Downloaded: 22 Clicked: 31 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Visual common sense reasoning with directional visual connections

Yahong HAN, Aming WU, Linchao ZHU, Yi YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000722 Downloaded: 2 Clicked: 7 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A 9.8–30.1 GHz CMOS LNA with 3.2 dB NF using inductor-based and transformer-based gm-boosting techniques

Hongchen CHEN, Haoshen ZHU, Liang WU, Wenquan CHE, Quan XUE

DOI: 10.1631/FITEE.2000510 Downloaded: 22 Clicked: 17 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An energy efficient reconfigurable asymmetric modular cryptographic operation unit for RSA and ECC

Mengni BIE, Wei LI, Tao CHEN, Longmei NAN, Danyang YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000325 Downloaded: 71 Clicked: 21 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Preparation of ultrathin ReS2 nanosheets and their
application in Q-switched erbium-doped fiber lasers

Jun-shan HE, Guo-hua ZENG, Shao-xian LIU, Hai-ming LU, Rui-xian XIE, Jing-jing QI, Li-li TAO, Bo ZHOU, Jun-shan HE, Guo-hua ZENG, Shao-xian LIU, Hai-ming LU, Rui-xian XIE, Jing-jing QI, Li-li TAO, Bo ZHOU

DOI: 10.1631/FITEE.2000339 Downloaded: 44 Clicked: 90 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Learning associative affinity network for multiple object tracking

Liang MA, Qiaoyong ZHONG , Yingying ZHANG , Di XIE , Shiliang PU

DOI: 10.1631/FITEE.2000272 Downloaded: 36 Clicked: 92 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Enhanced epi-collection of scattered photons in nonlinear fluorescence microscopy by extended detection with a silicon photomultiplier array

Ru-heng SHI, Cheng JIN, Chi LIU, Ling-jie KONG

DOI: 10.1631/FITEE.2000410 Downloaded: 55 Clicked: 81 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Bandgap tunable (GaxIn1−x)2O3 layer grown by magnetron sputtering

Fa-bi ZHANG, Jin-yu SUN, Hai-ou LI, Juan ZHOU, Rong WANG, Tang-you SUN, Tao FU, Gong-li XIAO, Qi LI, Xing-peng LIU, Xiu-yun ZHANG, Dao-you GUO, Xiang-hu WANG, Zu-jun QIN

DOI: 10.1631/FITEE.2000330 Downloaded: 52 Clicked: 88 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Electrically tunable liquid crystal coplanar waveguide stepped-impedance resonator

Xing-ye FAN, Ruo-zhou LI, Jing YAN, Yu-ming FANG, Ying YU

DOI: 10.1631/FITEE.2000278 Downloaded: 27 Clicked: 57 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Research on dynamic grouping of heterogeneous agents for exploration and strike missions

Chen CHEN, Xiao-chen WU, Jie CHEN, Panos M. PARDALOS, Shu-xin DING

DOI: 10.1631/FITEE.2000352 Downloaded: 26 Clicked: 96 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Stability analysis of uncertain fractional order neutral-type delay systems with actuator saturation

Zahra Sadat AGHAYAN, Alireza ALFI, J.A. Tenreiro MACHADO

DOI: 10.1631/FITEE.2000438 Downloaded: 16 Clicked: 31 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Identification of important factors influencing nonlinear counting systems

Xinmin ZHANG, Jingbo WANG, Chihang WEI, Zhihuan SONG

DOI: 10.1631/FITEE.2000324 Downloaded: 2 Clicked: 21 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Post-quantum blind signcryption scheme from lattice

Hui-fang YU, Lu BAI

DOI: 10.1631/FITEE.2000099 Downloaded: 42 Clicked: 102 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

RSS-based indoor positioning algorithm using advanced clustering and kernel ridge regression

Yan-fen LE, He-na ZHANG, Wei-bin SHI, Heng YAO

DOI: 10.1631/FITEE.2000093 Downloaded: 40 Clicked: 71 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Adaptive tracking control for high-order MIMO nonlinear systems with prescribed performance

Xue-rao WANG, Qing-ling WANG, Chang-yin SUN

DOI: 10.1631/FITEE.2000145 Downloaded: 30 Clicked: 65 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Radio propagation measurement and cluster-based analysis for millimeter-wave cellular systems in dense urban environments

Peize ZHANG, Haiming WANG, Wei HONG

DOI: 10.1631/FITEE.2000489 Downloaded: 6 Clicked: 17 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi LI, Ruisi HE, Bo AI, Mi YANG, Zhangdui ZHONG, Haoxiang ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000468 Downloaded: 37 Clicked: 94 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Traditional soliton erbium-doped fiber laser with InSe as saturable absorber

Xiao-juan LIU, Guo-mei WANG, Ming-xiao ZHU, Ke-zhen HAN, Wen-fei ZHANG, Hua-nian ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000387 Downloaded: 21 Clicked: 59 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Sb2Te3 topological insulator for 52 nm wideband tunable Yb-doped passively Q-switched fiber laser

Tao WANG, Qiang YU, Kun GUO, Xinyao SHI, Xuefen KAN, Yijun XU, Jian WU, Kai ZHANG, Pu ZHOU

DOI: 10.1631/FITEE.2000577 Downloaded: 27 Clicked: 48 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pre-training with asynchronous supervised learning for reinforcement learning-based autonomous driving

Yunpeng WANG, Kunxian ZHENG, Daxin TIAN, Xuting DUAN, Jianshan ZHOU

DOI: 10.1631/FITEE.1900637 Downloaded: 17 Clicked: 34 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Marine target detection based on Marine-Faster R-CNN for navigation radar PPI images

Xiaolong CHEN, Xiaoqian MU, Guan JIAN, Ningbo LIU, Wei ZHOU

DOI: 10.1631/FITEE.2000611 Downloaded: 10 Clicked: 14 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Design and analysis of a PI controller based on a Smith predictor for TCP/AQM network systems

Ouassim MENACER, Abderraouf MESSAI, Lazhar KASSA-BAGHDOUCHE, Ouassim MENACER, Abderraouf MESSAI, Lazhar KASSA-BAGHDOUCHE

DOI: 10.1631/FITEE.2000245 Downloaded: 125 Clicked: 188 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Design and verification of a transfer path optimization method for aircraft on an aircraft carrier flight deck

Wei-chao SI, Tao SUN, Chao SONG, Jie ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000251 Downloaded: 32 Clicked: 55 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Crowd modeling based on purposiveness and a destination-driven analysis method

Ning DING, Wei-min QI, Hui-huan QIAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000312 Downloaded: 43 Clicked: 84 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

State space optimization of finite state machines from the viewpoint of control theory

Jumei YUE, Yongyi YAN, Zengqiang CHEN, He DENG

DOI: 10.1631/FITEE.2000608 Downloaded: 10 Clicked: 25 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Performance analysis and power allocation of mixed-ADC multi-cell millimeter-wave massive MIMO systems with antenna selection

Tao ZHOU, Guichao CHEN, Chengxiang WANG, Jiayi ZHANG, Liu LIU, Yiqun LIANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000509 Downloaded: 6 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Learning-based parameter prediction for quality control in 3D medical image compression

Yu-xuan HOU, Zhong REN, Yu-bo TAO, Wei CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2000234 Downloaded: 35 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Quantifying multiple social relationships based on a multiplex stochastic block model

Mincheng WU, Zhen LI, Cunqi SHAO, Shibo HE

DOI: 10.1631/FITEE.2000617 Downloaded: 26 Clicked: 42 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Over-the-air measurement for MIMO systems

Jun LI, Yihong QI, Jun FAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000230 Downloaded: 3 Clicked: 8 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Deep learning-based wavefront sensor for complex wavefront detection in adaptive optical microscopy

Shuwen HU, Lejia HU, Wei GONG, Zhenghan LI, Ke SI

DOI: 10.1631/FITEE.2000422 Downloaded: 19 Clicked: 43 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A dual-polarized Fabry-Pérot antenna with high-gain and wide bandwidth for millimeter-wave applications

QingYi GUO, Hang WONG

DOI: 10.1631/FITEE.2000514 Downloaded: 10 Clicked: 12 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Design and optimization of a gate-controlled dual direction ESD device for an industry-level fluorescent optical fiber temperature sensor

Yang WANG, Xiangliang JIN, Jian YANG, Feng YAN, Yujie LIU, Yan PENG, Jun LUO, Jun YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000504 Downloaded: 18 Clicked: 23 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Deep 3D reconstruction: methods, data, and challenges

Cai-xia LIU, De-hui KONG, Shao-fan WANG, Zhi-yong WANG, Jing-hua LI, Bao-cai YIN

DOI: 10.1631/FITEE.2000068 Downloaded: 299 Clicked: 426 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

EdgeKeeper: a trusted edge computing framework for ubiquitous power Internet of Things

Wei-yong YANG, Wei LIU, Xing-shen WEI, Zi-xin GUO, Kang-le YANG, Hao HUANG, Long-yun QI

DOI: 10.1631/FITEE.1900636 Downloaded: 150 Clicked: 290 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Vector soliton and noise-like pulse generation using a Ti3C2 MXene material in a fiber laser

Shuai WANG, Lei LI, Yu-feng SONG, Ding-yuan TANG, De-yuan SHEN, Lu-ming ZHAO

DOI: 10.1631/FITEE.2000033 Downloaded: 172 Clicked: 177 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

2.3 µm nanosecond passive Q-switching of a LD-pumped Tm:YLF laser using gold nanorods as a saturable absorber

Fu-yan WU, Shi-qiang WANG, Hai-wei CHEN, Hai-tao HUANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000110 Downloaded: 106 Clicked: 188 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A descent method for Dubins traveling salesman problem with neighborhoods

Zheng CHEN, Chen-hao SUN, Xue-ming SHAO, Wen-jie ZHAO

DOI: 10.1631/FITEE.2000041 Downloaded: 138 Clicked: 204 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Bio-inspired cryptosystem on reciprocal domain-DNA strands mutate to secure health data

Aashiq Banu S, Rengarajan AMIRTHARAJAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000071 Downloaded: 164 Clicked: 220 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Graphene-metasurface for wide-incident-angle terahertz absorption

Ri-hui XIONG, Xiao-qing PENG, Jiu-sheng LI

DOI: 10.1631/FITEE.2000079 Downloaded: 100 Clicked: 156 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An interoperable trust-based middleware for heterogeneous IOT

Mohammad Asad ABBASI, Zulfiqar Ali MEMON, Mohammad Nouman DURRANI

DOI: 10.1631/FITEE.2000084 Downloaded: 128 Clicked: 191 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A data-driven method for estimating the target position of low-frequency sound sources in shallow seas

Xian-bin SUN, Xin-ming JIA, Yi ZHENG, Zhen WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000181 Downloaded: 92 Clicked: 152 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Event-based H control for piecewise-affine systems subject to actuator saturation

Yong-hao JIANG, Wei WU, Xu-yang LOU, Zheng-xian JIANG, Bao-tong CUI

DOI: 10.1631/FITEE.1900601 Downloaded: 114 Clicked: 144 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A self-supervised method for treatment recommendation in sepsis

Sihan ZHU, Jian PU

DOI: 10.1631/FITEE.2000127 Downloaded: 85 Clicked: 173 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Motor speed estimation and failure detection of small UAV using density of maxima

Jefferson S. SOUZA, Moises C. BEZERRIL, Mateus A. SILVA, Frank C. VERAS, Abel LIMA-FILHO, Jorge Gabriel RAMOS, Alisson V. BRITO

DOI: 10.1631/FITEE.2000149 Downloaded: 110 Clicked: 186 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Method for process-based modeling of combat scenarios using interaction analysis weapon systems

Dongsu JEONG, Dohyun KIM, Yoonho SEO

DOI: 10.1631/FITEE.1900649 Downloaded: 86 Clicked: 194 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An improved Merkle hash tree-based secure scheme for bionic underwater acoustic communication

Masoud KAVEH, Abolfazl FALAHATI

DOI: 10.1631/FITEE.2000043 Downloaded: 82 Clicked: 172 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A fuzzy-integrated congestion aware routing algorithm for network on chip

Shahrouz YASREBI, Akram REZA, Mohammad NIKRAVAN, Seena VAZIFEDAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000069 Downloaded: 125 Clicked: 204 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A survey on indoor 3D modeling and applications via RGB-D devices

Zhi-lu YUAN, You LI, Sheng-jun TANG, Ming LI, Ren-zhong GUO, Wei-xi WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000097 Downloaded: 145 Clicked: 137 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The improved dynamic grey wolf optimizer

Xiao-qing ZHANG, Yu-ye ZHANG, Zheng-feng MING

DOI: 10.1631/FITEE.2000191 Downloaded: 82 Clicked: 151 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Latent discriminative representation learning for speaker recognition

Duo-lin HUANG, Qi-rong MAO, Zhong-chen MA, Zhi-shen ZHENG, Sidheswar ROUTRAY, Elias-Nii-Noi OCQUAYE

DOI: 10.1631/FITEE.1900690 Downloaded: 96 Clicked: 165 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Dynamic value iteration networks for the planning of rapidly changing UAV swarms

Wei LI, Bo-wei YANG, Guang-hua SONG, Xiao-hong JIANG

DOI: 10.1631/FITEE.1900712 Downloaded: 86 Clicked: 171 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Auxiliary diagnostic system for ADHD in children based on AI technology

Yan-yi ZHANG, Ming KONG, Wen-chen HONG, Tian-qi ZHAO, Di XIE, Chun-mao WANG, Rong-wang YANG, Rong LI, Qiang ZHU

DOI: 10.1631/FITEE.1900729 Downloaded: 96 Clicked: 188 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Analyzing close relations between target artifacts for improving IR-based requirement traceability recovery

Hai-juan WANG, Guo-hua SHEN, Zhi-qiu HUANG, Yao-shen YU, Kai CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2000126 Downloaded: 72 Clicked: 172 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

GPU-based multi-slice per pass algorithm in interactive volume illumination rendering

De-ning LUO, Yi LIN, Jian-wei ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000214 Downloaded: 78 Clicked: 163 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A random finite set based joint probabilistic data association filter with non-homogeneous Markov chain

Yun ZHU, Shuang LIANG, Xiao-jun WU, Hong-hong YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000209 Downloaded: 69 Clicked: 145 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Doppler ambiguity analysis and suppression for LTE-based passive bistatic radar

Luo ZUO, Jun WANG, Gang CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2000143 Downloaded: 88 Clicked: 176 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A review of computer graphics approaches to urban modeling from a machine learning perspective

Tian FENG, Fei-yi FAN, Tomasz BEDNARZ

DOI: 10.1631/FITEE.2000141 Downloaded: 89 Clicked: 161 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A survey of cloud network fault diagnostic systems and tools

Yi-ning QI, Chong-rong FANG, Hao-yu LIU, Da-xiang KANG, Biao LYV, Peng CHENG, Ji-ming CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2000153 Downloaded: 88 Clicked: 194 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Joint tracking and classification of extended target with complex shape

Li-ping WANG, Rong-hui ZHAN, Yuan HUANG, Jun ZHANG, Zhao-wen ZHUANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000061 Downloaded: 63 Clicked: 141 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Passive mode-locked Er-doped fiber laser pulse generation based on titanium disulfide saturable absorbe

Xin-xin SHANG, Lin-guang GUO, Hua-nian ZHANG, Deng-wang LI, Qing-yang YUE

DOI: 10.1631/FITEE.2000341 Downloaded: 58 Clicked: 172 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Decentralized multi-agent reinforcement learning with networked agents: recent advances

Kai-qing ZHANG, Zhuo-ran YANG, Tamer BAŞAR

DOI: 10.1631/FITEE.1900661 Downloaded: 65 Clicked: 145 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Fractional-ordermemristive neural synaptic weighting achieved by pulse-based fracmemristor bridge circuit

Yi-fei PU, Bo YU, Qiu-yan HE, Xiao YUAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000085 Downloaded: 58 Clicked: 127 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A review of optically induced rotation

Qi ZHU, Nan LI, He-ming SU, Wen-qiang LI, Hui-zhu HU

DOI: 10.1631/FITEE.2000338 Downloaded: 42 Clicked: 126 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Improved binary artificial bee colony algorithm

Rafet DURGUT

DOI: 10.1631/FITEE.2000239 Downloaded: 54 Clicked: 130 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Robust distributed model predictive consensus of discrete-time multi-agent systems: a self-triggered approach

Jia-qi LI, Qing-ling WANG, Yan-xu SU, Chang-yin SUN

DOI: 10.1631/FITEE.2000182 Downloaded: 62 Clicked: 498 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE