Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Potential effect of EGCG on the anti-tumour efficacy of metformin in melanoma cells

Anan XU, Jeehyun LEE, Yueling ZHAO, Yuefei WANG, Xiaoli LI, Ping XU

DOI: 10.1631/jzus.B2000455 Downloaded: 48 Clicked: 25 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Non-suicidal self-harm is linked to suicidal thoughts in Chinese adolescents with mood disorders: a cross-sectional report

Yi-xin WANG, Jian-bo LAI, Chan-chan HU, Hong-bo MENG, Duo LV, Shao-hua HU

DOI: 10.1631/jzus.B2000679 Downloaded: 24 Clicked: 39 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Application of a recombinant replicase to localize the Trionyx sinensis hemorrhagic syndrome virus and evaluate its effects on antiviral genes of T. sinensis

Sunjian LYU, Xuemei YUAN1, Li LIU, Haiqi ZHANG, Zhe YU, Xiaoying HANG, Weida SHI, Yinglei WU

DOI: 10.1631/jzus.B2000504 Downloaded: 23 Clicked: 35 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

LncRNA PVT1 Regulates Biological Function of Osteoarthritis Cells by RegulatingThrough miR-497/AKT3 Axis

Jinming Xu, Qiang Wu, Xinli Zhan

DOI: 10.1631/jzus.B2000458 Downloaded: 34 Clicked: 62 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Expression ofDrosophila melanogasteracetylcholinesterase gene splice variants inPichia pastorisand evaluation of its sensitivity to organophosphorus pesticides

Liujia SHI,Fangfang YANG,Yanyan XU,Shoufeng WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000525 Downloaded: 37 Clicked: 74 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Kidney function change after transcatheter aortic valve replacement in patients with diabetes and/or hypertension

Jiaqi FAN, Changjie YU, Kaida REN, Wanbing LIN, Stella NG, Zexin CHEN, Xinping LIN, Lihan WANG, Qifeng ZHU, Yuxin HE, Jubo JIANG, Xianbao LIU, Jian’an WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000431 Downloaded: 28 Clicked: 68 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Traditional Chinese Medicines and Their Active Ingredients Sensitize Cancer Cells to TRAIL-Induced Apoptosis: A Review

Bingyu SUN, Yongqiang LIU, Danhua HE, Jinke LI, Jiawei WANG, Wulin WEN, Ming HONG

DOI: 10.1631/jzus.B2000497 Downloaded: 34 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Serum macrophage migration inhibitory factor as a potential biomarker to evaluate therapeutic response in patients with allergic asthma: an exploratory study

Huiyuan ZHU, Shaochun YAN, Jingshuo WU, Zhong ZHANG, Xiaolin LI, Zheng LIU, Xing MA, Lina ZHOU, Lin ZHANG, Mingming FENG, Yiwei GENG, Aixin ZHANG, Sabina JANCIAUSKIENE, Aiguo XU

DOI: 10.1631/jzus.B2000555 Downloaded: 27 Clicked: 67 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Reduced GDCA levels are associated with negative clinical outcomes of gestational diabetes mellitus

Bo ZHU, Zhixin MA, Yuning ZHU, Lei FANG, Hong ZHANG, Hongwei KONG, Dajing XIA

DOI: 10.1631/jzus.B2000483 Downloaded: 21 Clicked: 37 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Peripheral nerve injury in patients exposed ton-hexane: an analysis ofeightcases

XiapingZHANG,Yaling TONG,Yuanqiang LU,

DOI: 10.1631/jzus.B2000601 Downloaded: 20 Clicked: 71 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High-throughput sequencing identifies salivary microbiota in Chinese caries-free preschool children with primary dentition

Lei XU, Zhifang WU, Yuan WANG, Sa WANG, Chang SHU, Zhuhui DUAN, Shuli DENG

DOI: 10.1631/jzus.B2000554 Downloaded: 42 Clicked: 80 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Clinically applicable artificial intelligence algorithm for the diagnosis, evaluation and monitoring of acute retinal necrosis

Lei FENG, Daizhan ZHOU, Chenqi LUO, Junhui SHEN, Wenzhe WANG, Yifei LU, Jian WU, Ke YAO

DOI: 10.1631/jzus.B2000343 Downloaded: 21 Clicked: 56 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Development of a pyrF-based counterselectable system for targeted gene deletion in Streptomyces rimosus

Yiying YANG, Qingqing SUN, Yang LIU, Hanzhi YIN, Wenping YANG, Yang WANG, Ying LIU, Yuxian LI, Shen PANG, Wenxi LIU, Qian ZHANG, Fang YUAN, Shiwen QIU, Jiong LI, Xuefeng WANG, Keqiang FAN, Weishan WANG, Zilong LI, Shouliang YIN

DOI: 10.1631/jzus.B2000606 Downloaded: 24 Clicked: 66 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Development and Validation of An Individualized Nomogram for Early Prediction of the Duration of SARS-CoV-2 Shedding in COVID-19 Patients with Non-severe Disease

Shijin YUAN, Yong PAN, Yan XIA, Yan ZHANG, Jiangnan CHEN, Wei ZHENG, Xiaoping XU, Xinyou XIE, Jun ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000608 Downloaded: 20 Clicked: 42 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

CRISPR/Cas: a Nobel Prize award-winning precise genome editing technology for gene therapy and crop improvement

Chao LI, Eleanor BRANT, Hikmet BUDAK, Baohong ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100009 Downloaded: 15 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Applications of smartphone-based NIR imaging, measurement and spectroscopy technologies to point-of-care diagnostics

Wenjing HUANG, Shenglin LUO, Dong YANG, Sheng ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000388 Downloaded: 48 Clicked: 81 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Protective effect of recombinant Lactobacillus plantarum against H2O2-induced oxidative stress in HUVEC cells

Guan WANG, Mingyue HAO, Qiong LIU, Yanlong JIANG, Haibin HUANG, Guilian YANG, Chunfeng WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000441 Downloaded: 25 Clicked: 50 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Exosomes in bladder cancer: novel biomarkers and targets

Hao GENG, Qingchen ZHOU, Wenhao GUO, Ling LU, Liangkuan BI, Yi WANG, Jie MIN, Dexin YU, Zhaofeng LIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000711 Downloaded: 27 Clicked: 39 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Research advances in bioactive components and health benefits of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit

Yang LU, Tao BAO, Jianling MO, Jingdan NI, Wei CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2000594 Downloaded: 21 Clicked: 31 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel porous silica-zirconia coating for improving bond performance of dental zirconia

Zhi-wei SU, Ming-xing LI, Ling ZHANG, Chao-yang WANG, Lei-qing ZHANG, Jing-qiu XU, Bai-ping FU

DOI: 10.1631/jzus.B2000448 Downloaded: 30 Clicked: 69 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genome-Wide Analysis of MicroRNA156 and Its Targets, the Genes Encoding SQUAMOSA Promoter-Binding Protein-Like (SPL) Transcription Factors, in the Grass Family (Poaceae)

Erkui YUE, Hua TAO, Jianhong XU

DOI: 10.1631/jzus.B2000519 Downloaded: 35 Clicked: 77 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

3D brain glioma segmentation in MRI through integrating multiple densely connected 2D convolutional neural networks

Xiaobing ZHANG, Yin HU, Wen CHEN, Gang HUANG, Shengdong NIE

DOI: 10.1631/jzus.B2000381 Downloaded: 23 Clicked: 40 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Osteogenic Effects of Antihypertensive Drug Benidipine on Mouse MC3T3-E1 Cells in vitro

Baixiang WANG, Jiakang YANG, Lijie FAN, Yu WANG, Chenqiu ZHANG, Huiming WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000628 Downloaded: 21 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Structural and physiological changes of the human body upon SARS-CoV-2 infection

Zhonglin Wu, Qi Zhang, Guo Ye, Hui Zhang, Boon Chin Heng, Yang Fei, Bing Zhao, Jing Zhou

DOI: 10.1631/jzus.B2000523 Downloaded: 18 Clicked: 39 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A tetravalent single-chain variable fragment antibody for the detection of staphylococcal enterotoxin A

Weifeng CHEN, Zhiwei LI, Xingxing DONG, Xiaohong WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000661 Downloaded: 39 Clicked: 71 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Phenolic profile of jujube fruit subjected to gut microbiota fermentation and its antioxidant potential against ethyl carbamate-induced oxidative damage

Tao BAO, Ming ZHANG, Yuanqing ZHOU, Wei CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2000754 Downloaded: 18 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cytocompatible cellulose nanofibers from invasive plant species Agave americana L. and Ricinus communis L.: a renewable green source of highly crystalline nanocellulose

Olga L. EVDOKIMOVA, Carla S. ALVES, Radenka M. KRSMANOVIĆ WHIFFEN, Zaida ORTEGA, Helena TOMÁS, João RODRIGUES

DOI: 10.1631/jzus.B2000683 Downloaded: 27 Clicked: 51 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE