Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Therapeutic effect of methane and its mechanism in disease treatment

Zhou-heng YE, Ke NING , P. Ander Bradley , Xue-jun SUN

DOI: 10.1631/jzus.B1900629 Downloaded: 48 Clicked: 68 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Induction of thoracic aortic dissection: a mini review of β-aminopropionitrile-related mouse models

Hai-qiong ZHENG, Jia-bing RONG, Fei-ming YE, Yin-chuan XU, Hong S. LU Jian-an WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000022 Downloaded: 50 Clicked: 69 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Lung macrophages are involved in lung injury secondary to repetitive diving

Ke NING, Zhen-biao GUAN, Hong-tao LU, Ning ZHANG, Xue-jun SUN, Wen-wu LIU

DOI: 10.1631/jzus.B1900687 Downloaded: 0 Clicked: 0 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of miRNA and lncRNA in triple negative breast cancer

Juan XU, Kang-jing WU, Qiao-jun JIA, Xian-feng DING

DOI: 10.1631/jzus.B1900709 Downloaded: 1 Clicked: 1 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

RGFP966 inactivation of the YAP pathway attenuates cardiac dysfunction induced by prolonged hypothermic preservation

Xiao-he ZHENG, Lin-lin WANG, Ming-zhi ZHENG, Jin-jie ZHONG, Ying-ying CHEN, Yue-liang SHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2000026 Downloaded: 1 Clicked: 1 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

MiRNAs involved in drug-resistance of breast cancer by regulating autophagy

Nan WEN, Qing LV, Zheng-gui DU

DOI: 10.1631/jzus.B2000076 Downloaded: 0 Clicked: 1 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

New observations on the effect of camellia oil on fatty liver disease in rats

Chun-xue LI, Li-rong SHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2000101 Downloaded: 0 Clicked: 0 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Microencapsulation of Immunoglobulin Y: optimization with response surface morphology and controlled release during simulated gastrointestinal digestion

Jin ZHANG, Huan-huan LI, Yi-fan CHEN, Li-hong CHEN, Hong-gang TANG, Fan-bin KONG, Yun-xin YAO, Xu-ming LIU, Qian LAN, Xiao-fan YU

DOI: 10.1631/jzus.B2000172 Downloaded: 0 Clicked: 0 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparison of the effects of deep and moderate neuromuscular block on respiratory system compliance and surgical space conditions during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: a randomized clinical study*

Shao-jun ZHU, Xiao-lin ZHANG, Qing XIE, Yan-feng ZHOU, Kui-rong WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000193 Downloaded: 0 Clicked: 0 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Interferon-α2b spray inhalation did not shorten virus shedding time of SARS-CoV-2 in hospitalized patients: a preliminary matched case-control study

Shao-rui HAO, Ren YAN, Shan-yan ZHANG, Jiang-shan LIAN, Huan CAI, Xiao-li ZHANG, Lin ZHENG, Hong-yu JIA, Jian-hua HU, Guo-dong YU, Jue-qing GU, Chan-yuan YE, Ci-liang JIN, Ying-feng LU, Jiao-jiao XIN, Ji-fang SHENG, Yi-da YANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000211 Downloaded: 1 Clicked: 1 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE