Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Amino acid compounds released by the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii during ecdysis: a factor attracting cannibalistic behaviour?

Abu Seman JUNETA-NOR, Noordiyana Mat NOORDIN, Mohamad Nor AZRA, Hongyu MA, Norainy Mohd HUSIN, Mhd IKHWANUDDIN

DOI: 10.1631/jzus.B2000126 Downloaded: 72 Clicked: 81 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Verticillin A inhibits colon cancer cell migration and invasion by targeting c-Met

Qian-qian LIU, Xue-li ZENG, Yue-lin GUAN, Jing-xin LU, Kai TU,Fei-yan LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2000190 Downloaded: 22 Clicked: 30 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The value of optic disc retinal nerve fiber layer thickness for the diagnosis of diabetic peripheral neuropathy

Xiao-hong WU, Jing-wen FANG, Yin-qiong HUANG, Xue-feng BAI, Yong ZHUANG, Xiao-yu CHEN, Xia-hong LIN

DOI: 10.1631/jzus.B2000225 Downloaded: 13 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Emerging relationship between RNA helicases and autophagy

Miao-miao ZHAO, Ru-sha WANG, Yan-lin ZHOU, Zheng-gang YANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000245 Downloaded: 19 Clicked: 25 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Highly sensitive serological approaches for pepino mosaic virus detection

Wan-qin HE, Jia-yu WU, Yi-yi REN, Xue-ping ZHOU, Song-bai ZHANG,Ya-juan QIAN, Fang-fang LI, Jian-xiang WU

DOI: 10.1631/jzus.B2000255 Downloaded: 11 Clicked: 25 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The apical ectodermal ridge regulates three principal axes of the developing limb

Guo-hao LIN, Lan ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000285 Downloaded: 26 Clicked: 75 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

MRN complex is an essential effector of DNA damage repair

Shan QIU, Jun HUANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000289 Downloaded: 23 Clicked: 41 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Drying temperature affects rice seed vigor via gibberellin, abscisic acid and antioxidant enzyme metabolism

Yu-tao HUANG, Wei WU, Wen-xiong ZOU, Hua-ping WU, Dong-dong CAO

DOI: 10.1631/jzus.B2000297 Downloaded: 10 Clicked: 28 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Regulation of DNA double-strand break repair pathway choice: A new focus on 53BP1

Fan ZHANG, Zi-hua GONG

DOI: 10.1631/jzus.B2000306 Downloaded: 12 Clicked: 35 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

ADP-ribosylhydrolases: from DNA damage repair to COVID-19

Lily YU, Xiu-hua LIU, Xiao-chun YU

DOI: 10.1631/jzus.B2000319 Downloaded: 14 Clicked: 24 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Novel ACADVL variants resulting in mitochondrial defects in long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

Ting CHEN, Fan TONG, Xiao-yu WU, Ling ZHU, Qiu-zi YI, Jing ZHENG, Ru-lai YANG, Zheng-yan ZHAO, Xiao-hui CANG, Qiang SHU, Ping-ping JIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000339 Downloaded: 14 Clicked: 25 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE