Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Factors associated with a SARS-CoV-2 recurrence after hospital discharge among patients with COVID-19: systematic review and meta-analysis

Meng-qi YAO, Qiu-xian ZHENG, Jia XU, Jing-wen DENG, Tian-tian GE, Hai-bo ZHOU, Feng-tian, WU, Xin-yu GU, Qin YANG, Yan-li REN, Gang WANG, Zhi CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2000304 Downloaded: 19 Clicked: 49 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Hydroxychavicol, a polyphenol from Piper betle leaf extract, induces cell cycle arrest and apoptosis in TP53-resistant HT-29 colon cancer cells

Aiysvariyah Rajedadram, Kar Yong Pin, Sui Kiong Ling, See Wan Yan, Mee Lee Looi, Aiysvariyah Rajedadram, Kar Yong Pin, Sui Kiong Ling, See Wan Yan, Mee Lee Looi, Aiysvariyah Rajedadram, Kar Yong Pin, Sui Kiong Ling, See Wan Yan, Mee Lee Looi

DOI: 10.1631/jzus.B2000446 Downloaded: 22 Clicked: 53 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Gastrointestinal toxicities associated with immune checkpoint in-hibitors: a disproportionality analysis leveraging VigiBase, the WHO Adverse Drug Reaction Database

Si-fu HUANG, Xue-feng BAI, Tai-yong FANG, Yan-ta GUO, Kai-nan ZHENG, Xia-hong LIN

DOI: 10.1631/jzus.B2000449 Downloaded: 5 Clicked: 11 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Detection of human papillomavirus in oropharyngeal squamous cell carcinoma

Fatin Hazwani FAUZI, Nurul Izzati HAMZAN, Nurhayu Ab RAHMAN,Siti SURAIYA, Suharni MOHAMAD

DOI: 10.1631/jzus.B2000161 Downloaded: 20 Clicked: 38 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A comparison of COVID-19 and influenza characteristics

Yu BAI, Xiao-nan TAO, Yu BAI, Xiao-nan TAO, Yu BAI, Xiao-nan TAO

DOI: 10.1631/jzus.B2000479 Downloaded: 19 Clicked: 40 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Clinical characteristics and plasma antibody titer of patients with COVID-19 in Zhejiang, China

Wei-ling XIANG, Jing-jing CHENG, Lian-peng WU, Bing-yu CHEN , Wen-xin LI, Dan-ying QIU, Wei ZHANG, Fei-hang GE, Dong CHEN, Zhen WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000593 Downloaded: 7 Clicked: 28 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

LncRNA PVT1 Regulates Biological Function of Osteoarthritis Cells by RegulatingThrough miR-497/AKT3 Axis

Jinming Xu, Qiang Wu, Xinli Zhan

DOI: 10.1631/jzus.B2000458 Downloaded: 1 Clicked: 3 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Fetal growth, fetal development, and placental features in women with polycystic ovary syndrome: Analysis based on fetal and placental magnetic resonance imaging

Qing ZHANG, Zhong-kun BAO, Mei-xiang DENG, Qiong XU, Dan-dan DING, Man-man PAN, Xi XI, Fang-fang WANG, Yu ZOU2, Fan QU

DOI: 10.1631/jzus.B2000350 Downloaded: 24 Clicked: 50 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Weathering the storm: COVID-19 infection in patients with hematological malignancies

Lin-qin WANG, Elaine TAN SU YIN, Guo-qing WEI, Yong-xian HU, Arnon NAGLER, He HUANG, Lin-qin WANG, Elaine TAN SU YIN, Guo-qing WEI, Yong-xian HU, Arnon NAGLER, He HUANG, Lin-qin WANG, Elaine TAN SU YIN, Guo-qing WEI, Yong-xian HU, Arnon NAGLER, He HUANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000423 Downloaded: 23 Clicked: 85 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Evaluation and application of an efficient plant DNA extraction protocol for laboratory and field testing

Qi WANG, Xiao-xia SHEN, Tian QIU, Wei WU, Lin LI, Zhi-an WANG, Hui-xia SHOU, Qi WANG, Xiao-xia SHEN, Tian QIU, Wei WU, Lin LI, Zhi-an WANG, Hui-xia SHOU, Qi WANG, Xiao-xia SHEN, Tian QIU, Wei WU, Lin LI, Zhi-an WANG, Hui-xia SHOU, Qi WANG, Xiao-xia SHEN, Tian QIU, Wei WU, Lin LI, Zhi-an WANG, Hui-xia SHOU

DOI: 10.1631/jzus.B2000465 Downloaded: 13 Clicked: 16 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The silencing of DsbA-L gene impairs the PPARγ agonist function of improving insulin resistance in a high glucose cell model

Xuan ZHOU, Jia-qi LI, Li-jie WEI, Meng-zhou HE, Jing JIA, Jing-yi ZHANG, Shao-shuai WANG, Ling FENG

DOI: 10.1631/jzus.B2000432 Downloaded: 11 Clicked: 23 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High expression of FABP4 in colorectal cancer and its clinical significance

Yan Zhang, Wenjia Zhang, Min Xia, Zhujun Xie, Fangmei, Qiang Zhan, Wenying Tian, Tianyue Zhu

DOI: 10.1631/jzus.B2000366 Downloaded: 6 Clicked: 12 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Mass spectrometry-based protein-protein interaction techniques and their applications in studies of DNA damage repair

Zhen CHEN, Jun-jie CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2000356 Downloaded: 24 Clicked: 50 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Modeling the neuro-protection of theaflavic acid from black tea and its synergy with Nimodipine via mitochondria apoptotic pathway

Dan MU, Hua-guang QIN, Meng-jie JIAO, Shao-gui HUA, Ting-zhe SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2000540 Downloaded: 2 Clicked: 8 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Safety of protease inhibitors and Arbidol for SARS-CoV-2 pneumonia in Zhejiang Province, China

Yongzheng Guo, Kaijin Xu, Yongtao Li, Jiadan Fu, Min Xu, Ling Yu, Jifang Sheng, Biao Zhu

DOI: 10.1631/jzus.B2000204 Downloaded: 3 Clicked: 18 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

MRN complex is an essential effector of DNA damage repair

Shan QIU, Jun HUANG

DOI: 10.1631/jzus.B2000289 Downloaded: 57 Clicked: 102 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Regulation of DNA double-strand break repair pathway choice: A new focus on 53BP1

Fan ZHANG, Zi-hua GONG

DOI: 10.1631/jzus.B2000306 Downloaded: 37 Clicked: 102 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

ADP-ribosylhydrolases: from DNA damage repair to COVID-19

Lily YU, Xiu-hua LIU, Xiao-chun YU

DOI: 10.1631/jzus.B2000319 Downloaded: 43 Clicked: 65 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Target binding and residence: a new determinant of DNA double strand break repair pathway choice in CRISPR/Cas9 genome editing

Yi-li FENG, Si-cheng LIU, Ruo-dan CHEN, An-yong XIE

DOI: 10.1631/jzus.B2000282 Downloaded: 36 Clicked: 82 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE